Тази година водещият партньор на Graphene ICFO в Барселона, Испания, стартира отделянето на Qurv Technologies за разработване на широкоспектърни сензорни технологии с графен за компютърно зрение от следващо поколение, което може да намери приложение в автономни автомобили и роботи. 

Qurv създаде производствен подход „plug-and-play“, което го прави по-широко съвместим и достъпен от настоящите алтернативи. Компанията се възползва от уникалните електронни свойства на графен и светлинни сенсибилизатори, направени от квантови наночастици, за да постигне ефективно откриване на широк диапазон от дължини на вълните – от ултравиолетова до инфрачервена светлина – с едно устройство. Този базиран на графен сензор заменя традиционните скъпи алтернативи, базирани на индий галиев арсенид, проправяйки пътя към късовълнови инфрачервени изображения до 1000 пъти по-евтини.

Qurv също така е лидер на Graphene Flagship Spearhead Project Autovision , а Stijn Goossens, CTO на Qurv, е в Индустриалния консултативен съвет на 2D-EPL .