За контакти

Ако имате въпроси и желатете да се свържете с нас вижте адресите по – долу.
ОФИС БЪЛГАРИЯ

Перник

stoineff@gmail.com

Tel: +358 878980253

Пишете ни!

Ние се интересуваме от всичко, което касае производството, цената и технологиите свързани с графен