През декември 2018 г. базираната в Индия компания Log 9 Materials обяви, че работи върху създаването на метало – lcpowtkr батерии на основата на графен. Това на теория може дори да доведе до създаването на електрически превозни средства (елекромобили), които работят на вода. Метално – въздушните батерии използват метала (Алуминий, или цинк) като анод, въздуха (кислорода) като катод и водата като електролит. Във въздушния катод на батериите се използва графенов прът. Тъй като кислородът трябва да се използва като катод, материалът на катода трябва да е порьозен, за да може въздухът да премине, свойство, с което графенът се отличава. Според Log 9 Materials, използваният в електрода графен е в състояние да увеличи ефективността на батерията с пет пъти при една трета от разходите в момента.