nano medicina
Резултатите са доста обнадеждаващи!

Все повече интересни факти свързани с наноматериала графен стават достояние на ширекота аудитория.

Освен в електрониката, създаването на нови, акумулатори и батерии, слънчеви панели графенът очаквано има бъдеще и в медицината. И то в доста сектори, в които до скоро не смеехме и да мечтаем. Експеримент с опитни мишки показва, че когато бъде инжектиран в кръвоносната система на мишки с ракови тумори, графенът избирателно се натрупва в туморите. Поради голямата му поглъщателна способност за инфрачервени честоти на светлината, той се превръща в обещаващ кандидат за лъчева терапия на тумори. Резултатите от експеримента показват пълно унищожение на тумора и никакви странични ефекти за мишките.

Идеята за вграждане на частици в тъканта на туморите не е нова. Проблемът с тази технология е намирането на подходящи материали. Например въглеродните нано-тръбички се натрупват не само в туморните тъкани но и в други органи на тялото. Това ги прави неизползваеми за лъчева терапия. Сходството в атомната структура на графена с нано-тръбите, наведе учените на мисълта, че графена може да бъде използван като материал за тази цел. Резултатите от теста надминаха всякакви очаквания.

За провеждането на експеримента, учените използваха графенови частици, покрити с полиетиленова глюкоза, тъй като чистия графен, се разпада твърде бързо в човешкият организъм. Първата задача на изследователите беше да наблюдават какво ще се случи с графена в кръвоносната система на мишките. След като оцветили материала с флуоресцентна боя – Су7, те го инжектирали в кръвоносните съдове на опитните мишки. Веднъж на няколко часа, учените измерваха нивата му в кръвта и се оказа че за около 6 часа, частиците почти изчезват.

В следващият етап от експеримента, учените тествали динамиката на разпределение на частиците в тялото на мишките. Изненадващо, в рамките на 24 часа, графена се концентрирал в тъканта на тумора, докато съдържанието в други органи почти изчезнало. Според учените, поради малкия размер на частиците, те били лесно изхвърляни от организма чрез урината, но по неизвестни причини, те засядали в туморната тъкан.

Последния етап от експеримента бил облъчването на тумора. При 33 опитни мишки с раков тумор на дясното рамо, 17 получила инжекция с графен. След едно денонощие, по 10 инжектирани и 10 не-инжектирани мишки, били облъчени с лазер с дължина на вълната от 808 нанометра. При облъчването, температурата в тумора на мишките с инжектиран графен се повишила с 50 градуа, докато на останалите мишки с едва 2 градуса. При третираните мишки туморът бил буквално изгорен.

На следващия ден, туморът на третираните с графен и облъчени мишки, бил напълно изчезнал. На мястото на тумора останал характерен черен белег, който се смалил значително седмица след облъчването. За периода на изследването от 40 дни, третираните мишки не показали никакви признаци за рецидиви. Средния живот на останалите мишки е бил 16 дни. В края на опита, учените изследвали вътрешните органи на опитните мишки и не открили никакви увреждания.

Все пак е още рано да се радваме, че е открито ново лекарство за рак. Тестовите групи на изследването са били твърде малки и времето за експеримента бе твърде кратко. Първоначалните резултати са доста обещаващи, но са нужни още и по-подробни тестове.

graphene cancer

Разпределението на графен в организма на мишката през различните отрязъци от време, след инжектиране. 4Т1, КВ и U87MG са различни видове на ракови тумори. Изображението е от статия на Nano Letters

 

grafen

Сравнение на вътрешни органи на инжектирани с графен и здрави мишки. Изображението е от статия на Nano Letters

Източници:  http://www.cardiobg.com/ Kai Yang, Shuai Zhang, Guoxin Zhang, Xiaoming Sun, Shuit-Tong Lee, Zhuang Liu. Graphene in Mice: Ultrahigh In Vivo Tumor Uptake and Efficient Photothermal Therapy. // Nano Letters. Article ASAP. Publication Date (Web): August 4, 2010. DOI: 10.1021/nl100996u.