На 3.04 -2020г. Graphene Flagship премина в яздро 3 (Core 3), четвъртият цикъл на финансиране на изследователската инициатива за 1 милиард евро, финансирана от Европейската комисия. В тази тригодишна фаза на проекта, Graphene Flagship очаква да напредне много по-напред към комерсиализацията на графена. Макар да следи фундаменталните изследвания, Graphene Flagship Core 3 ще има специален акцент върху иновативните изследвания с цел повишаване на графеновите технологии до по-високи нива на готовност на технологиите.

Всъщност приблизително 30% от бюджета на Core 3 ще финансират единадесет ръководени от индустрията „Spearhead проекти “, всеки създаден с ясни пазарно мотивирани цели. Тези Spearheads се фокусират върху широк спектър от области на приложение, но всички имат общата цел да разработят нови или подобрени продукти, интегриращи графен и слоести материали.

Кари Хелт, ръководител на иновациите на Graphene Flagship, казва: „Продължаваме мисията си – да създадем истински бизнес ефект от графена. Сега виждаме първата вълна от продукти с активиран графен на пазара. Дейностите по комерсиализацията на Graphene Flagship са преминаване към индустриални компоненти и интеграция на ниво система. В бъдеще ще видим нарастващ брой продукти с висока добавена стойност за различни приложения, всички активирани от графен. „