Изследователи от щата Пен и два университета в Китай откриха, че нов вид суперкондензатор , основан на манганов оксид с кобалтов манганов оксид като положителен електрод и форма на графенов оксид като отрицателен електрод, може да комбинира капацитета за съхранение на батериите с висока мощност и бързо зареждане на други суперкондензатори.

Групата започва със симулации, за да види как се променят свойствата на мангановия оксид, когато се съчетае с другите материали. Когато го свързват към полупроводник, те открили, че той е направил проводящ интерфейс с ниско съпротивление на транспорт на електрон и йон. Това ще бъде важно, защото в противен случай материалът ще се зарежда бавно.

„Изследването на мангановия оксид с кобалтов манганов оксид като положителен електрод и форма на графенов оксид като отрицателен електрод дава асиметричен суперкондензатор с висока енергийна плътност, забележителна плътност на мощността и отлична стабилност “, съобщава Ченг Джан, кгостуващ учен в групата и  водещ автор на наскоро публикувания документ.

Учените са сравнили своя суперкондензатор с други такива и са открили, че техният има много по-висока плътност и мощност на енергията. Те смятат, че чрез увеличаване на страничните размери и дебелина, техният материал има потенциал да се използва в електромобили и електрически превозни средства. Досега не са се опитвали да го увеличат. Вместо това следващата им стъпка ще бъде да настроят интерфейса, където полупроводниковите и провеждащите слоеве се срещат за още по-добра производителност. Те искат да добавят суперкондензатора към вече разработената гъвкава, носеща се електроника и сензори като източник на енергия за тези устройства или директно като сензори със самостоятелно захранване.

Източник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468620306381