Първоначално единственият метод за получаване на графена на големи площи е много скъп и сложен процес (на химическо отлагане на пари, CVD), който включва използването на токсични химикали за отглеждане на графен като монослой чрез излагане на платина, никел или титанов карбид на етилен или бензол при високи температури. Няма алтернативи за използване на кристална епитаксия върху нещо различно от метален субстрат. Тези производствени въпроси правят графена първоначално недостъпен за научни изследвания в областта на развитието и търговски цели. Също така, използването на CVD графена в електрониката беше възпрепятствано от трудността да се отстранят графеновите слоеве от металния субстрат, без да се увреди графенът.

Въпреки това, проучвания през 2012 г. установиха, че чрез анализиране на междуфазовата адхезивна енергия на графен е възможно ефективно да се отделят графена от металната дъска, на която се отглежда, като същевременно е възможно повторно използване на платката за бъдещи приложения теоретично безкраен брой пъти, следователно намаляване на токсичните отпадъци, създадени по-рано в този процес. Освен това, качеството на графена, който се отделя с помощта на този метод, е достатъчно високо, за да създаде молекулярни електронни устройства.

Оттогава научните изследвания в областта на отглеждането на CVD-графен са напреднали от скоковете, което прави качеството на графена неподходящо за технологично приемане, което сега се управлява от цената на основния метален субстрат. Въпреки това все още се провеждат изследвания за последователно производство на графен върху обичайни субстрати с контрол върху примесите като вълни, нива на допинг и размер на домейна, като същевременно се контролира броя и относителната кристалографска ориентация на графеновите слоеве.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Провеждането на научни изследвания в сферата на графена към промишлени приложения изисква координирани усилия, като например европейския проект Graphene Flagship за милиарди евро . След първата фаза, която продължи няколко години, водещи изследователи произведоха усъвършенствана пътна карта за приложения на графен , която определя най-обещаващите области на приложение: композитни материали, енергия, телекомуникации, електроника, сензори и изображения и биомедицински технологии.

Възможността да се създават суперкондензатори от графен вероятно ще бъде най-голямата стъпка в електронното инженерство за дълго време. Развитието на електронните компоненти се развива с много високи темпове през последните 20 години, но решенията за съхранение на енергия като батерии и кондензатори са основният ограничаващ фактор, дължащ се на размера, мощността и ефективността (повечето видове батерии са много неефективни) и кондензаторите са още по-малко). Например литиево-йонните батерии са изправени пред компромис между плътността на енергията и плътността на мощността.

При проведените първоначални тестове суперкондензаторите от графена (LSG) показаха плътност на мощността, сравнима с тази на мощните литиево-йонни батерии, които се използват днес. Не само това, но и суперкондензаторите на LSG са изключително гъвкави, леки, бързо зареждащи се, тънки и както вече споменахме, сравнително много евтини за производство.